Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lemons

£130
Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pears

£130
Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Apples

£130
Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cherries

£130
Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Wreath of Herbs

£130
Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Plums

£130
Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Grapes

£130
Bowl of Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Bowl of Cherries

£60
Vegetables Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Vegetables Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Vegetables

£130
Bowl of Fruit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Bowl of Fruit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Bowl of Fruit

£130
Strawberries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Strawberries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Strawberries

£130

Recently viewed